HOLOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH

WYMAGANIA:
 
Licencje do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawnia sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
 
1)   ukończyła 18. rok życia;
2)   posiada co najmniej patent sternika motorowodnego
3)   zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

 

SZKOLENIA:
 
Zapisy na kursy na licencje motorowodne przyjmujemy telefonicznie. W przypadku małej ilości uczestników, zajęcia łączymy z innymi grupami.
Zapytania o miejsca i terminy kursów prosimy kierować również na adres biuro@www.mateokajaki.pl