STERNIK MOTOROWODNY

[swfobj src=”http://www.mateokajaki.pl/wp-content/uploads/2013/04/Sternik.swf” width=”680″ height=”200″ align=”center”]

 PROGRAM SZKOLENIA            DOKUMENTY              TERMINY I CENNIK        DOSZKALANIE

 

INFORMUJEMY, IŻ OD GRUDNIA 2014r. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SZKOLENIAMI PRZENIESIONA JEST NA NOWĄ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ

WWW.KURSYMOTOROWODNE.COM.PL

INFORMACJE, ZAPISY NA 2015, TERMINARZ SZKOLEŃ I EGZAMINÓW – TO WSZYSTKO NA NOWEJ STRONIE. ZAPRASZAMY !!!

 

UPRAWNIENIA:

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
 
1)    po wodach śródlądowych;
2)   o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
3)   Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW
 
WYMAGANIA:
 
Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1)   ukończyła 14 rok życia;
2)   zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 
 
SZKOLENIA:

Szkolenia przygotowujące do egzaminu na stopień sternika motorowodnego odbywają się w oparciu o wymagania egzaminacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

KURSY TYGODNIOWE rozpoczynają się wg. terminarza w poniedziałki o godzinie 18:00 w porcie Marina Puławy w biurze drużyny WOPR nr 13 Puławy (budynek OB6). Godziny i terminy spotkań ustalamy indywidualnie na pierwszym zebraniu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie multimedialnej prezentacji. Szkolenie praktyczne odbywa się na łodziach motorowych z silnikiem o mocy 30KM i 40KM. Część manewrowa kursu- odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża odbywa się w obrębie portu, pływanie w ślizgu oraz pozostałe manewry szkoleniowe prowadzimy na nurcie Wisły. Na zakończenie szkolenia, przeprowadzamy egzamin wewnętrzny weryfikujący przyswojoną przez uczestników wiedzę.

KURSY WEKENDOWE organizujemy dla mniejszych grup i prowadzimy je w następujących godzinach: Sobota (09:00 – 18:00) – szkolenie teoretyczne, Niedziela (09:00 – 18:00) – szkolenie praktyczne, prace bosmańskie, egzamin wewnętrzny.

Jeżeli uczestnik szkolenia nie może być na wszystkich zajęciach  w danym tygodniu, może dokończyć szkolenie w późniejszym ustalonym terminie.

Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie oraz drogą mailową. Wysyłając maila prosimy o podanie danych: Imię i Nazwisko,numer telefonu kontaktowego oraz numer kursu wg terminarza kursów na 2014r. Po zebraniu wymaganej liczby uczestników kursu oddzwaniamy i potwierdzamy uczestnictwo.

ZAPISY: tel. 792 469 324 lub e-mail: biuro@www.mateokajaki.pl

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnie ustalonym miejscu. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, podanie miejsca i terminu szkolenia. Należy wówczas zapewnić salę wykładową oraz dogodne miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych.

EGZAMIN:

Jako, że jesteśmy zarejestrowanym podmiotem w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, egzaminy prowadzone są na naszym sprzęcie szkoleniowym, również w porcie Marina Puławy. Terminy egzaminów podane są w terminarzu, jednak może się zdarzyć, że mogą one ulec zmianie o tydzień lub dwa tygodnie, zależnie od zebranej liczby uczestników kursów.

Zapisy na egzamin odbywają się wyłącznie przez rejestrację w systemie PZMWiNW (on-line) generując wniosek potwierdzający przyjęcie zgłoszenia na egzamin oraz dokonanie płatności on-line.

[swfobj src=”http://www.mateokajaki.pl/wp-content/uploads/2013/04/egzaminy.swf” width=”640″ height=”60″ align=”center”]

ZAPISY – KLIKNIJ !!!

 

W PRZYPADKU TRUDNOŚCI Z ZAPISEM NA EGZAMIN POMAGAMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI ZA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA !!!

Egzamin przeprowadzony jest przez komisję PZMWiNW, w składzie: Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, członek komisji egzaminacyjnej oraz sekretarz komisji egzaminacyjnej.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. Uczestnik powinien wykazać się wiadomościami zawartymi w programie szkolenia oraz umiejętnościami praktycznymi wymaganymi do zdobycia patentu sternika motorowodnego.

Część teoretyczna ma wyłącznie formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez Komisję Egzaminacyjną. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część praktyczna egzaminu obejmuje:

a) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

– wykonanie manewrów: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach;

b) manewrowanie w portach, prowadzenie jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem;

c) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

d) praca w charakterze członka załogi;

e) podstawowe prace bosmańskie;

 f) cumowanie jachtu i klarowanie na postój.


 

 Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje od komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa. Kolejną czynnością jest ponowne wygenerowanie wniosku o wydanie patentu motorowodnego po zdanym egzaminie oraz dokonanie płatności on-line. Po wydrukowaniu wniosku, dołączeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie, zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm należy wysłać komplet dokumentów do PZMWiNW na adres:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Dział Patentów i Licencji

ul. Nowogrodzka 40

00 – 691 Warszawa

Patenty motorowodne wysyłane są listem poleconym na adres uczestnika egzaminu.

[swfobj src=”http://www.mateokajaki.pl/wp-content/uploads/2013/04/patenty.swf” width=”640″ height=”60″ align=”center”]

 

ZAPISY – KLIKNIJ !!!

 

W RAZIE TRUDNOŚCI WYPEŁNIAMY WNIOSKI ZA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA !!!